ÚVOD

Vitajte na stránkach poprednej investičnej a poradenskej spoločnosti ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s., pôsobiacej v oblasti vyhľadávania strategických a finančných partnerov pre Vaše firmy.

Spoločný podnik ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. vznikol pôvodne ako súčasť skupiny vlastnenej významnými americkými investičnými bankami LAZARD Frerés   (www.lazard.com) a LATONA Associates (www.latonassociates.com), ktoré majú rozsiahle medzinárodné skúsenosti v oblasti reštrukturalizácií podnikov a poskytovania služieb investičného bankovníctva. Najvýznamnejším mandátom v regióne strednej a východnej Európy, na ktorom se podieľali členovia nášho tímu, bolo správcovstvo Revitalizačnej agentúry, a.s., ktorá mala za úlohu reštrukturalizáciu a predaj veľkých českých spoločností TATRA Kopřivnice, a.s., ZETOR Brno, a.s., VÍTKOVICE, a.s.,   ŠKODA Plzeň a Hutní montáže Ostrava, a.s.

Miestnym partnerom spoločnosti je slovenská súkromná spoločnosť SEVIS venture management, s.r.o., ktorá sa sústreďuje na vyhľadávanie investičných príležitostí a ich prepájanie na domácich a zahraničných investorov. SEVIS venture management, s.r.o. aktívne investuje do podnikov so zámerom ich „postavenia na nohy" a následného predaja. V súčasnosti kontroluje SEVIS venture management s.r.o. vlastnícke podiely v štyroch spoločnostiach: inžinieringová spoločnosť TN servis a.s., nábytkárska spoločnosť VITAL a.s., inžinieringová spoločnosť I.S.Servis s.r.o.,strojárska spoločnosť TOPOS Tovarníky, a.s. a v strojárskej spoločnosti PPS Group a.s.

V súčasnej dobe fungujeme ako spoločný podnik našich slovenských a zahraničných vlastníkov, ktorý prostredníctvom spojenia špičkového zahraničného know-how a detailnej znalosti miestnych podmienok ponúka našim klientom najmä nasledujúce služby:

- poskytovanie poradenstva pri transakciách fúzií a akvizícií, najmä pri vstupe zahraničných strategických investorov do slovenských podnikov;

- organizovanie a následné riadenie private equity investícií do podhodnotených aktív;

- poradenstvo pri reštrukturalizáciách a výkon krízového managementu;

- investície a poradenstvo v oblasti správy klasifikovaných pohľadávok pre súkromný, bankový i štátny sektor.

Od svojho založenia v roku 2001 sa spoločnosť zúčastnila okrem iného aj na niekoľkých významných transakciách v oblasti svojich služieb:

- spoločná účasť v konzorciu s Korean Asset Management Company (www.kamco.or.kr) na medzinárodnom tendri na investora, ktorý založí spoločný podnik so Slovenskou konsolidačnou, a.s. za účelom správy a maximalizácie hodnoty portfólia nesplácaných pohľadávok s nominálnou hodnotou cez 50 miliárd SKK v priebehu roku 2001

- v konzorciu so švajčiarskym finančným investorom spoločnosťou JET Schweiz IT AG a slovenskou spoločnosťou SITNO Holding, a.s. úspešná akvizícia aktív spoločnosti PPS Detva Holding, a.s. „v konkurze“ dokončená v septembri 2003

- organizácia predajného procesu spoločnosti AVC a.s. Čadca pre jeho privátnych vlastníkov, súčasťou poskytovaných služieb bola aj formulácia predpredajnej reštrukturalizácie a odkúp úverov od VÚB a.s.

Dôveru našich klientov sme si vybudovali profesionálnym prístupom, diskrétnosťou, rýchlosťou vykonávania služieb a unikátnym spojením znalostí miestneho prostredia a štandardu medzinárodných služieb poskytovaných celosvetovo. Spoľahnite sa na nás aj Vy, ako na partnera, ktorý Vám ponúka komplexné služby v oblasti reštrukturalizácií, priamych investícií a investičného bankovníctva.