Historické medzníky spoločnosti

 

1993                                             

Vznik podnikateľskej skupiny SEVIS

1995                                                

SEVIS sa stáva súčasťou celosvetovej siete brokerských spoločností AuerbachGrayson & Company so sídlom v New Yorku

1996                                                

SEVIS získava predstížne ocenenie Zlatý podnikateľský biatec za pôsobenie na   kapitálovom trhu Slovenskej republiky

2000                                                

Rozdelenie podnikateľskej skupiny SEVIS na dve nezávislé časti:
SEVIS reeng a.s. a SEVIS venture management s.r.o. v Bratislave
a SEVISBROKERS o.c.p., a.s. v Žiline

2001                                                

Vznik ODIEN/SEVIS reeng. a.s.- spoločného podniku medzi českou spoločnosťou ODIEN Asset Management s.r.o. (www.odiengroup.com) a SEVIS venture management s.r.o.

2002                                                

Osamostatnenie aktivít ODIENSEVISu od českej pobočky ODIENu a nadviazanie priamej spolupráce s jeho zahraničnými vlastníkmi v oblasti konkrétnych reštrukturalizácií a priamych investícií.                              

2003                                

Presun sídla do Bratislavy a zmena názvu na súčasný:
ODIENSEVIS Investment & Restructuring Services a.s.