FAKTY O NÁS

Spoločnosť ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. poskytuje služby či už pre domácich alebo medzinárodných klientov, ktorí zo všetkého najviac oceňujú:

Sme na „mieste činu“- lokálne pôsobenie na rozvíjajúcich sa trhoch je veľmi dôležité, pretože miestna firma v spolupráci so zahraničnou firmou majú predpoklady dôkladne sledovať a chápať daný trh. Svoju schopnosť podnikateľsky žiť na slovenskom trhu a takto získané skúsenosti spoločnosti ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. poskytujeme aj svojim klientom. Vďaka tomu máme nadviazané kvalitné kontakty.

Poskytujeme komplexné služby - od reštrukturalizácie cez vyhľadávanie strategického partnera až po vlastné priame investície.

Máme ojedinelé skúsenosti na Slovensku - od privatizácie, cez transakcie s veľkými portfóliami pohľadávok, predaja slovenských výrobných spoločností, vlastníctvo a aktívny manažment výrobných spoločností až po zastupovanie veľkých medzinárodných klientov pri ich prenikaní na Slovensko.

Sme rýdzo súkromnou spoločnosťou - spoločnosť ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. je súkromnou spoločnosťou, čiže v sebe zoskupuje maximálne úsilie byť úspešný, čo sa prejavuje aj na raste a výsledkoch celej spoločnosti a samozrejme prospechu pre klientov.

ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. je slovenskou spoločnosťou pracujúcou na základe know - how z vyspelých krajín – napríklad 9 expertov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou na vyspelých finančných trhoch USA a západnej Európy pôsobilo v minulosti SEVISe. Títo experti pôsobili v SEVISe na základe nášho pozvania v rámci projektov -IESC (International Executive Service Corps), organizácia združujúca expertov – dobrovoľníkov), sponzorovaných americkou vládnou organizáciou USAID. V dozornej rade spoločnosti sú zastúpení experti amerických vlastníkov skupiny, prostredníctvom ktorých je zabezpečený transfer najmodernejšieho know-how v oblastiach podnikania spoločnosti .

Záujmy klientov sú pre nás na prvom mieste - či už ste zahraničným alebo slovenským klientom - chceme, aby ste vedeli, že ODIENSEVIS Investment&Restructuring Services a.s. i jej partnerské spoločnosti ako celok je vysoko profesionálnou skupinou na slovenskom trhu a ako Váš partner a poradca Vám chce byť užitočná pri Vašich aktivitách k Vašej absolútnej spokojnosti.